GrammaticaDidactiek
Wat vind je hier?
Op deze pagina vind je de opbrengsten van docentontwikkelteams die vanaf 2014 tot 2017 gewerkt hebben aan de Radboud Docent Academie.
Direct naar
Activerende didactiek grammatica

Van 2014-2016 heeft een docentontwikkelteam gewerkt aan een aantal samenhangende activerende didactische werkvormen voor het grammaticaonderwijs. De werkvormen zijn zelfstandig te gebruiken, maar ook als ondersteuning van het gewone onderwijs in de traditionele grammatica (zinsontleding). Het docentontwikkelteam bestond uit Thomas de Bruijn, Peter-Arno Coppen, Barbara Snel, Maarten Timmermans, Ricardo Walinski en Nienke Wassenberg.

Je kunt het materiaal hier downloaden.

Lespakket Framing en Ironie

Van 2014-2017 heeft een docentontwikkelteam gewerkt aan een lespakket taalbeschouwing voor de bovenbouw, in het bijzonder rond het thema Framing en ironie. Het ontwikkelteam bestond uit Riek Hazenbosch, Barbara Snel, Peter de Swart, Carly van Tilborg, Freek Vincken, Inge de Vries en Nienke Wassenberg.

Je kunt het materiaal als een gecomprimeerde map hier downloaden.

Werkvormen Etymologie

Iedereen vindt het leuk om te weten waar woorden vandaan komen. Toch zit daar maar weinig over in het schoolvak Nederlands. De etymologie is de tak van de taalkunde die daarover gaat. Om etymologisch te kunnen redeneren moet je iets weten over hoe woorden ontstaan, hoe betekenissen zich ontwikkelen, en je moet een aantal basale klankverschijnselen kennen: eigenschappen van klanken, klankverschuivingen, en umlaut.

In 2016-2017 heeft een docentontwikkelteam een aantal samenhangende activerende werkvormen over etymologie bedacht, en in een bundel verzameld. Het ontwikkelteam bestond uit Peter-Arno Coppen, Emmy Rongen en Katja Thevissen.

Je kunt het materiaal hier downloaden.