GrammaticaDidactiek
Wat vind je hier?
Op deze site vind je didactisch materiaal, met name voor het grammatica-onderwijs. Het gaat vooral om opbrengsten van docentontwikkelteams die vanaf 2014 gewerkt hebben aan de Radboud Docent Academie.
Direct naar
Activerende didactiek grammatica

Heb je ook het gevoel dat er meer in het ontleden moet zitten dan ezelsbruggetjes en vuistregels? Download dan de bundel activerende didactiek grammatica. Lees hier meer.

Framing en ironie

Op zoek naar een taalkundig goed onderbouwd lespakket voor de bovenbouw, over framing en ironie? Zoek dan niet langer, maar Lees hier meer.

Etymologie

Een pittige bundel activerende werkvormen over de wetenschap die zich bezighoudt met de herkomst van woorden en de taalgeschiedenis. Lees hier meer

Grammaticaspelletjes

In 2018 zijn er door een docentontwikkelteam enkele laagdrempelige grammaticaspelletjes ontwikkeld, die zodanig gedifferentieerd kunnen worden dat ze vanaf het po tot en met de bovenbouw ingezet kunnen worden. Lees hier meer.

WoordMemory

Een zeer laagdrempelig grammaticaspelletje op het makkelijkste niveau, maar ook in een supermoeilijke variant. Lees hier meer.

Sortapp

Een algemene app voor kaartsorteerwerkvormen. Definieer zelf kaartjes en laat je leerlingen alleen of in groepjes de werkvorm uitvoeren. Lees hier meer.